Thẻ: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được quy định như thế nào?