Thẻ: Khi nào phải nộp thuế nhà thầu theo quy định hiện hành