Thẻ: Khi mua hoá đơn bán hàng tực tiếp từ CQT doanh nghiệp có cần thông báo phát hành hay không?