Thẻ: Doanh nghiệp có trách nhiệm gì đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc?