Thẻ: Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?