Thẻ: Có được xuất hóa đơn theo từng lần thanh toán không?