Thẻ: Có được miễn lệ phí môn bài với liên hiệp hợp tác xã giao thông vận tải