Thẻ: Trước khi thành lập công ty có được xuất hóa đơn điện tử không?