Thẻ: Thu nhập từ thừa kế nhà của bố mẹ thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?