Thẻ: Thông tư 78 hóa đơn điện tử có hiệu lực từ bao giờ?