Thẻ: Phải đăng ký thuế lần đầu trong thời gian bao lâu khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?