Thẻ: Nộp thuế trực tiếp của nhà cung cấp ở nước ngoài như thế nào?