Thẻ: Mọi doanh nghiệp đều phải quyết toán thuế GTGT có phải không?