Thẻ: Ký chứng từ kế toán bằng chữ ký khắc sẵn được không?