Thẻ: Kinh doanh hàng không chịu giá trị gia tăng thì có được cấp hóa đơn không?