Thẻ: Khi nào hủy hóa đơn điện tử theo quy định 78?