Thẻ: Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP