Thẻ: Hóa đơn điện tử sai mã số thuế có được điều chỉnh không?