Thẻ: Hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời gian bao lâu sau khi nộp hồ sơ?