Thẻ: Doanh nghiệp được phép sử dụng song song hóa đơn điện; đến 30/06/2022