Thẻ: Doanh nghiệp có được phép lập hóa đơn thanh toán bằng ngoại tệ hay không?