Thẻ: Có phải đóng lệ phí trước bạ khi cá nhân khai hoang đất nông nghiệp?