Thẻ: Có được tẩy xóa khi phát hiện sổ kế toán có sai sót không?