Thẻ: Có được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ không