Thẻ: Bị phạt bao nhiêu tiền khi kê khai sai số thuế phải nộp dẫn đến thiếu tiền thuế?