Thẻ: 4 khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân;